Пламъчен фотомер за Натрий Калий Литий Калций

Image Description
Пламъчен фотомер  
ПЛАМЪЧЕН ФОТОМЕТЪР,
ТИП PFP7, JENWAY, АНГЛИЯ
Уредът PFP7 е нискотемпературен, едноканален емисионен пламъчен фотометър,
предназначен за определяне съдържанието на Натрий (Na), Калий (K), Литий (Li),
Калций (Ca) и Барий (Ba).
Принцип на работа
Пламъчната фотометрия се основава на факта, че химическите съединения на алкални
и алкалоземни метали термично дисоциират поставени в пламък и възбудените атоми имат
високо енергийно ниво. Когато тези атоми се връщат в нормално състояние те предизвикват
излъчване предимно във видимата част на спектъра.
Всеки елемент излъчва със специфична за него дължина на вълната. Интензивността
на излъчването е пропорционална на концентрацията на съответния елемент.
В схемата на пламъчния фотометър се съдържат следните основни възли:
а/ горелка: пламъкът се поддържа в постоянна форма и с постоянна температура;
b/ смесител и смесителна камера: средство за подаване на хомогенен разтвор в
областта на пламъка, с постоянен дебит;
с/ цветови филтри (интерференсен тип): средство за отделяне на светлина с
определена дължина на вълната, за измереване отделно от цялата емисия;
d/ фотодетектор: средство за измерване интензивността на излъчването, получено от
пламъка.
Предимства на метода
Анализът на металите от алкалната и алкалоземната група посредством пламъчна
фотометрия има две големи предимства:
- Техните атоми достигат възбудено състояние при температура по-ниска от тази на
много други елементи.
За Na, K, Li, Ba и Ca са необходими 1500 – 2000
0С. Подходяща горивна смес може да
бъде пропан/ въздух, бутан/ въздух или природен газ/ въздух- лесно осигурявана и
регулирана.
- Техните характеристични честоти се изолират по –лесно от тези на много други
елементи.
Това дава възможност за простота на конструкцията, лесно обслужване и добра
възпроизводимост на резултатите.
2
Спецификация
- Обхвати: 0...1999,9;
- Граници на откриваемост: Na < 0.2 ppm,
K < 0.2 ppm,
Li < 0.25 ppm,
Ca < 15 ppm,
Ba < 30 ppm;
- Повтаряемост: < 1% коефицент на вариации (C.V.) за 20 последователни проби,
използуващи 10ppm Na при отчет 50,0. Отчетите се правят през 20 секунди;
- Линейност: по-добра от 2%, при концентрация от 3 ppm Na и К за отчет 100;
- Стабилност: по-добра от 2% над 2 минути, при постоянно изпаряване на 10ppm проба
за отчет 50;
- Изместване на нулата: по-малко от 2% за час;
- Изход за запис: 1 волт за показание 100;
- Изисквания към пробата: между 2 и 6 ml/min
- Захранване: Електро: 90-125V или 190-250V , 50/60 Hz;
Въздух: без влага и масло, с дебит 6 l/min. при 1 kg/cm
2;
Гориво: пропан, бутан или природен газ;
- Условия за експлоатация: 15
0С до 30 0С
- Размери: 420х360х300 mm
- Тегло: 8 kg.
Конструктивна окомплектовка:
Вградени интерференсни филтри за определяните елементи, присъединителни
елементи-маркучи и щипки, щепселно съединение за компресора, дренажен уловител,
захранващ кабел, предпазители.
За нормалната работа на уреда е задължително да се комплектова с коректния тип
въздушен компресор и газов регулатор.
Предлагат се Стандарти за концентрацията на всеки определян елемент, х500ml.
Те осигуряват удобство и точност при изработване на калибрационните криви в
процеса на работа.

......

Каталожен номер: 16-3095-898

Availability: 26 in stock

Изпратете запитване относно Пламъчен фотомер за Натрий Калий Литий Калций

Желаете ли да ви предложим подобен алтернативен продукт в случай че към момента нямаме наличен или не можем да произведем такъв ?

* Задължителни полета

Вашето запитване е прието под No. 00000