Продукти на фирма Лабораторно оборудване

Лабораторно оборудване

Телефон: 0878311542

Мобилен: 0878311542

Уеб сайт: laboratorno.oborudvane.info

Фирмата има 40 публикувани продукта, разпределени в следните категории:

влагомери за зърнени култури

Тестер за температура и влага на зърно

Тестер за температура и влага на зърно СТАЦИОНАРЕН ТЕСТЕР за ВЛАГА, ХЕКТОЛИТЪР и ТЕМПЕРАТУРА на зърно,GAC Аgri 2100, Dickey- john- САЩПълен автоматОбхвати: по влага 5...45 % (според вида зърно и калибровка),по температура 0...500С,Разрешаваща способност: 0,1 %, 0,10С, 0,1 kg/hl;Повтаряемост: 0,1%; 0,3 kg/hl;Автоматична Температурна Компенсация на влагата;Пълна автоматизация на измервателния ...

Тестери за влага и температура на зърно

Настолни Тестери за влага и температура на зърно   НАСТОЛЕН ТЕСТЕР за ВЛАГА, ХЕКТОЛИТЪР и ТЕМПЕРАТУРА на зърноGAC 500 XT,Полуавтоматично изпълнениеОбхвати: по влага 5...45 % (според вида зърно и калибровка),по температура 0...500С,Разрешаваща способност: 0,1 %, 0,10С, 0,1 kg/hl;Повтаряемост: 0,2%; 0,5 kg/hl;Автоматична Температурна Компенсация на влагата;Автоматизация на измервателния процес, продължителност около 1 ...

Експресни влагомери за зърнени култури

Експресни влагомери за зърнени култури ЕКСПРЕСЕН ВЛАГОМЕРЗА ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИТип FarmPro–Superthech, Дания- Измервания с вградена мелница, със смилане и притискане;- Предвидени дозатори за количеството на пробата, обем 9, 11, 18 ml,според вида и състоянието на културата;- Запаметени калибровки за 14 вида зърно(пшеница, брашно, ечемик, овес, ръж, царевица, ориз, слънчоглед,рапица, соя, ...

Тестер за влага на зърно

Преносим Тестер за влага на зърно EКСПРЕСНИ ТЕСТЕРИ ЗА ВЛАГА/ ТЕМПЕРАТУРА/ ХЕКТОЛИТЪРна цяло зърно, Dickey- john, САЩБЪРЗО ◘ УДОБНО ◘ ТОЧНОПринцип на измерване: капацитет- проводимост- тегло;Приложение: житни култури, маслени, фуражни, бобови, зеленчукови семена;Всички калибровки - на база U.S. федеративни стандарти за зърно,осигурени за 450 вида култури.Резултатите от измерването дават ...

Експресен влагомер за зърнени култури

ЕКСПРЕСЕН ВЛАГОМЕРЗА ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИТип FarmPoint, Superthech, ДанияИзмервания на цяло зърно, с притискане;- Количество на пробата: около 100 g;- Запаметени калибровки за 14 вида зърно(пшеница, брашно, ечемик, овес, ръж, царевица, ориз, слънчоглед,рапица, соя, ленено и тиквено семе, синап, зелен грах);Обхват 5...50%, според калибровката;Възможно уточняване (отместване) на индивидуалните калибровки;Автоматична температурна компенсация;- Разрешаваща ...

Партньори

© 2009-2019 Уеб дизайн Ирис Вижън ЕООД