Продукти на фирма Лабораторно оборудване

Лабораторно оборудване

Телефон: 0878311542

Мобилен: 0878311542

Уеб сайт: laboratorno.oborudvane.info

Фирмата има 40 публикувани продукта, разпределени в следните категории:

фотомери за вино

Фотомер за съдържание на МЕД на вино 32-3355

Фотомер за определяне на МЕД на вино 32-3355Photometer Mi451 за определяне на МЕД в анализа на виноMi 451 е лесен за ползване фотометър за следене съдържанието на метала мед въввиното, с директно отчитане в mg/L, в обхват от 0.00 до 1.50 mg/L.Уредът има висока резолюция, много добра точност и незабавен отчет ...

Фотомер за съдържание на желязо във вино 36-3355

Фотомер за определяне на съдържание на желязо във вино 36-3355Photometer Mi452 за определяне на ЖЕЛЯЗО в анализа на виноMi 452 е лесен за употреба фотометър за следене съдържанието на ЖЕЛЯЗО вчервеното и бяло вино. Уредът има голяма разрешаваща способност, добра точност инезабавен отчет.Съдържанието на желязо във виното играе голяма роля в ...

Фотомер за редуцирани захари във вино

Фотомер за редуцирани захари във вино Photometer - Mi453 за определяне на РЕДУЦИРАНИ ЗАХАРИ в анализа на виноMi 453 е лесен за ползване фотометър при определяне на редуцирани захари въввиното, с директно отчитане в g/L, обхват от 0.00 до 50,00 g/L.Редуцираната захар е вид захар с една алдехидна група. Това ...

Фотомери за определяне на винена киселина 28-3355

Фотомери за определяне на винена киселина 28-3355Mi454 – Photometerза определяне на винена киселина в анализа на виноMi 454 е лесен за ползване фотометър за определяне съдържанието на виненатакиселина в процеса на винопроизводство, с директно отчитане в mg/L, в обхват от 0.0 до 5.0 mg/L.Винената киселина е бяла, кристална органична киселина. Тя e природно ...

Фотомер за определяне цвят и феноли на вино17-3355

Фотомер за определяне цвят и феноли на вино17-3355Photometer Mi45за определяне на ЦВЯТ и ФЕНОЛИ в анализа на виноОпределянето на общите феноли и цвeтa на виното са изключително важни приуточняване на производствените процеси.Фенолите и цветът се променят през целия период на трайност на виното и зависят отфактори като рН , SO2 и разтворен ...

Партньори

© 2009-2019 Уеб дизайн Ирис Вижън ЕООД