Продукти на фирма Оборудване за дезинфекция

Оборудване за дезинфекция

Телефон: 0878311542

Мобилен: 0878311542

Уеб сайт: dezinfekcia.oborudvane.info

Фирмата има 28 публикувани продукта, разпределени в следните категории:

автомобили за медицинско оборудване

Мобилна дизенфекционна станция

Проектирана за къпане хора и дезинфекция (дезинсекция) на дрехи в полеви условия. Може да се използва за къпане хора с едновременна обработка на облекла на полеви лагери, дезинфекция на мобилни стрителни съоръжения, нефтоплатформи, нефторафинерии и работещи на ротационен принцип в отдалечени и труднодостъпни райони, което се обезпечава от шасито на ...

Санитарна бактериална лаборатория

Санитарната лаборатория е предназначна за провеждане на санитарно-хигиенични и лабораторни изследвания в населени места, отдалечени от стационарни лаборатории на санитарно-епидемиологични станции. Конструкцията и дизайнът на лабораторията, оборудването и имущество, включени в нейния комплект, обезпечава разполагане и експлоатация на лабораторията при различни метеорологични условия, по всяко време на годината, когато атмосферната ...

Автопревързочна

Автопревързочната (АП) е предназначена за първа медицинска помощ на ранени пациенти в екстремни ситуации, в райони на природни бедствия, земетресения, наводнения и при големи транспортните произшествия с множество пострадали.Медико-технически характеристики:       Автопревързочната е изградена в специален фургон монтиран върху шасито на автомобил с висока проходимост ГАЗ-3308, КамАЗ-4310. Облицовката на фургонът е ...

Партньори

© 2009-2019 Уеб дизайн Ирис Вижън ЕООД