medicinskoobzavejdane.com | Медицинско обзавеждане и оборудване. Последни продукти от Лабораторно оборудване 2005-2011 Ирис Визия ООД. Всички права запазени. http://www.medicinskoobzavejdane.com bg Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 medicinskoobzavejdane.com | Медицинско обзавеждане и оборудване. http://www.medicinskoobzavejdane.com/info_im/898/im/logo_1.gif http://www.medicinskoobzavejdane.com 30 400 Медицинско Обзавеждане .com - фирми за медицинско обзавеждане и мебели за медицински кабинети Лаборатони везни - http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392092&pn=Лаборатони везни - Лабораторни везни за прецизно измерване на тегло. Номер на продукта - 1392092...]]> http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392092&pn=Лаборатони везни - () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Лабораторни уреди - везни - http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392093&pn=Лабораторни уреди - везни - Лабораторни везни от високо качество за прецизно измерване. Номер на продукта - 1392093...]]> http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392093&pn=Лабораторни уреди - везни - () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Везни за лаборатории - http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392094&pn=Везни за лаборатории - Везни за прецизно измерване в лаборатории. Номер на продукта - 1392094...]]> http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392094&pn=Везни за лаборатории - () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Титратор за обща киселинност на вино 41-3355 http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392095&pn=Титратор за обща киселинност на вино 41-3355 Титратор за определяне на обща киселинност на виното 41-3355Мини титратор - Mi456 За определяне на ОБЩАТА КИСЕЛИННОСТв анализа на виноMi 456е лесен за ползване, микропроцесорен минититратор. Определя титруемата общакиселинност в процеса на винопроизводството, с директен отче Номер на продукта - 1392095...]]> http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392095&pn=Титратор за обща киселинност на вино 41-3355 () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Титратор за серен диоксид във вино http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392087&pn=Титратор за серен диоксид във вино Титратор за определане на серен диоксид във вино  Мини титраторза определяне на СВОБОДЕН И ОБЩ СЕРЕН ДИОКСИД в анализа на виноMi 455е лесен за ползване, микропроцесорен минититратор, за определяне свободното иобщото количество на SO2 в процеса на винопроизводството, с дир Номер на продукта - 1392087...]]> http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392087&pn=Титратор за серен диоксид във вино () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Лабораторни термометри - http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392071&pn=Лабораторни термометри - Оборудване за лаборатории - професионални термометри. Номер на продукта - 1392071...]]> http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392071&pn=Лабораторни термометри - () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Оборудване за лабораторни изследвания - http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392073&pn=Оборудване за лабораторни изследвания - Оборудване за лабораторни изследвания - термометър. Номер на продукта - 1392073...]]> http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392073&pn=Оборудване за лабораторни изследвания - () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Уреди за лаборатория - термометър - http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392074&pn=Уреди за лаборатория - термометър - Уреди за лаборатория - термометър Номер на продукта - 1392074...]]> http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392074&pn=Уреди за лаборатория - термометър - () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Фотомер за съдържание на МЕД на вино 32-3355 http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392075&pn=Фотомер за съдържание на МЕД на вино 32-3355 Фотомер за определяне на МЕД на вино 32-3355Photometer Mi451 за определяне на МЕД в анализа на виноMi 451 е лесен за ползване фотометър за следене съдържанието на метала мед въввиното, с директно отчитане в mg/L, в обхват от 0.00 до 1.50 mg/L.Уредът има висока резолюция, много добра точност и н Номер на продукта - 1392075...]]> http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392075&pn=Фотомер за съдържание на МЕД на вино 32-3355 () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Стерилизатор за лаборатория - 35-3359 http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392077&pn=Стерилизатор за лаборатория - 35-3359 Стерилизатори и автоклави за лаборатория. Номер на продукта - 1392077...]]> http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392077&pn=Стерилизатор за лаборатория - 35-3359 () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Автоклав за лаборатория - http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392078&pn=Автоклав за лаборатория - Автоклави и стерилизатори за лаборатория. Номер на продукта - 1392078...]]> http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392078&pn=Автоклав за лаборатория - () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Фотомер за съдържание на желязо във вино 36-3355 http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392080&pn=Фотомер за съдържание на желязо във вино 36-3355 Фотомер за определяне на съдържание на желязо във вино 36-3355Photometer Mi452 за определяне на ЖЕЛЯЗО в анализа на виноMi 452 е лесен за употреба фотометър за следене съдържанието на ЖЕЛЯЗО вчервеното и бяло вино. Уредът има голяма разрешаваща способност, добра точност инезабавен о Номер на продукта - 1392080...]]> http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392080&pn=Фотомер за съдържание на желязо във вино 36-3355 () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Фотомер за редуцирани захари във вино http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392083&pn=Фотомер за редуцирани захари във вино Фотомер за редуцирани захари във вино Photometer - Mi453 за определяне на РЕДУЦИРАНИ ЗАХАРИ в анализа на виноMi 453 е лесен за ползване фотометър при определяне на редуцирани захари въввиното, с директно отчитане в g/L, обхват от 0.00 до 50,00 g/L.Редуцираната захар е вид захар с една алде Номер на продукта - 1392083...]]> http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392083&pn=Фотомер за редуцирани захари във вино () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Лабораторни уреди - микроскопи - http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392062&pn=Лабораторни уреди - микроскопи - Лабораторни уреди - професионални микроскопи за изследвания. Номер на продукта - 1392062...]]> http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392062&pn=Лабораторни уреди - микроскопи - () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Микроскопи за лаборатория - http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392064&pn=Микроскопи за лаборатория - Микроскопи за оборудване на лаборатория. Номер на продукта - 1392064...]]> http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392064&pn=Микроскопи за лаборатория - () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Лабораторни измерители на PH - http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392066&pn=Лабораторни измерители на PH - Лабораторни уреди за измерване на PH. Номер на продукта - 1392066...]]> http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392066&pn=Лабораторни измерители на PH - () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Оборудване за лаборатория - измерители - http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392068&pn=Оборудване за лаборатория - измерители - Оборудване за лаборатория - измерители на PH. Номер на продукта - 1392068...]]> http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392068&pn=Оборудване за лаборатория - измерители - () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Фотомери за определяне на винена киселина 28-3355 http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392069&pn=Фотомери за определяне на винена киселина 28-3355 Фотомери за определяне на винена киселина 28-3355Mi454 – Photometerза определяне на винена киселина в анализа на виноMi 454 е лесен за ползване фотометър за определяне съдържанието на виненатакиселина в процеса на винопроизводство, с директно отчитане в mg/L, в обхват от 0.0 до  Номер на продукта - 1392069...]]> http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392069&pn=Фотомери за определяне на винена киселина 28-3355 () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Блок за разлагане на проби тип Келдал http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392060&pn=Блок за разлагане на проби тип Келдал Блок за разлагане на проби тип Келдал 12-33551. БЛОК ЗА РАЗЛАГАНЕ, TИП KJELDATHERMКомпактен, предназначен за едновременноразлагане на няколко проби.Прецизно поддържаната температура позволяваоптимизиране на процеса и добравъзпроизводимост на резултатите.Има разнообразие на мод Номер на продукта - 1392060...]]> http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392060&pn=Блок за разлагане на проби тип Келдал () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Блок за разлагане на проби тип Келдал http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392058&pn=Блок за разлагане на проби тип Келдал Блок за разлагане на проби тип Келдал 12-33551. БЛОК ЗА РАЗЛАГАНЕ, TИП KJELDATHERMКомпактен, предназначен за едновременноразлагане на няколко проби.Прецизно поддържаната температура позволяваоптимизиране на процеса и добравъзпроизводимост на резултатите.Има разнообразие на мод Номер на продукта - 1392058...]]> http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392058&pn=Блок за разлагане на проби тип Келдал () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Автоматичен анализатор на азот и протеини http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392097&pn=Автоматичен анализатор на азот и протеини Автоматичен анализатор на азот протеини 14-3355 АВТОМАТИЧЕН АНАЛИЗАТОР на АЗОТ / ПРОТЕИНИ ПО МЕТОДА DUMAS,DUMATHERM - Gerhardt, ГерманияМетодът DUMAS е алтернативно предложение на класическата система.Органичната проба (CnHmNx) се изгаря при висока температура, в обогатена на кислород сре Номер на продукта - 1392097...]]> http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392097&pn=Автоматичен анализатор на азот и протеини () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Фотомер за определяне цвят и феноли на вино17-3355 http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392053&pn=Фотомер за определяне цвят и феноли на вино17-3355 Фотомер за определяне цвят и феноли на вино17-3355Photometer Mi45за определяне на ЦВЯТ и ФЕНОЛИ в анализа на виноОпределянето на общите феноли и цвeтa на виното са изключително важни приуточняване на производствените процеси.Фенолите и цветът се променят през целия период на тра Номер на продукта - 1392053...]]> http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392053&pn=Фотомер за определяне цвят и феноли на вино17-3355 () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Сокслет апарат за масленост http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392098&pn=Сокслет апарат за масленост Сокслет апарат за масленост 15-3355AВТОМАТИЗИРАН СОКСЛЕT АПАРАТЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАСЛЕНОСТТИП SOXTHERM, GERHARDTПредназначен за количествено определяне на МАСЛЕНОСТ по класическия методна СОКСЛЕТ, чрез екстракция и последващо аналитично претегляне и изчисляване настойността.Осиг Номер на продукта - 1392098...]]> http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392098&pn=Сокслет апарат за масленост () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Оборудване за лаборатория - рефрактомери - http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392050&pn=Оборудване за лаборатория - рефрактомери - Лабораторни рефрактометри по АББЕ, цифрови и ръчни (по Brix, за мляко, за мед, за протеини - клинични, и за приравнен алкохолен градус на вино) Номер на продукта - 1392050...]]> http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392050&pn=Оборудване за лаборатория - рефрактомери - () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Микроскопи за изследвания - http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392051&pn=Микроскопи за изследвания - Микроскопи за изследвания.  Номер на продукта - 1392051...]]> http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392051&pn=Микроскопи за изследвания - () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Пламъчен фотомер за Натрий Калий Литий Калций http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392039&pn=Пламъчен фотомер за Натрий Калий Литий Калций Пламъчен фотомер  ПЛАМЪЧЕН ФОТОМЕТЪР,ТИП PFP7, JENWAY, АНГЛИЯУредът PFP7 е нискотемпературен, едноканален емисионен пламъчен фотометър,предназначен за определяне съдържанието на Натрий (Na), Калий (K), Литий (Li),Калций (Ca) и Барий (Ba).Принцип на работаПламъчната фотометрия се осно Номер на продукта - 1392039...]]> http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392039&pn=Пламъчен фотомер за Натрий Калий Литий Калций () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Сокслет апарат за масленост http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392004&pn=Сокслет апарат за масленост Сокслет апарат за масленост AВТОМАТИЗИРАН СОКСЛЕT АПАРАТЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАСЛЕНОСТТИП SOXTHERM, GERHARDTПредназначен за количествено определяне на МАСЛЕНОСТ по класическия методна СОКСЛЕТ, чрез екстракция и последващо аналитично претегляне и изчисляване настойността.Осигуря Номер на продукта - 1392004...]]> http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392004&pn=Сокслет апарат за масленост () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Автоматичен анализатор на азот и протеини http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392003&pn=Автоматичен анализатор на азот и протеини Автоматичен анализатор на азот протеини  АВТОМАТИЧЕН АНАЛИЗАТОР на АЗОТ / ПРОТЕИНИ ПО МЕТОДА DUMAS,DUMATHERM - Gerhardt, ГерманияМетодът DUMAS е алтернативно предложение на класическата система.Органичната проба (CnHmNx) се изгаря при висока температура, в обогатена на кислород среда и Номер на продукта - 1392003...]]> http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392003&pn=Автоматичен анализатор на азот и протеини () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Блок за дестилация на проби http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392002&pn=Блок за дестилация на проби БЛОК ЗА ДЕСТИЛАЦИЯ, Тип VAPODEST 2000Ново поколение скоростни системи за дестилация с пара на Келдалови и други проби,с автоматизация на лабораторната практика.Има многостранна приложимост за определянена протеин в Келдалови разложени проби,нитратно, нитритно, амониево съдър Номер на продукта - 1392002...]]> http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1392002&pn=Блок за дестилация на проби () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Тестер за температура и влага на зърно http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1391977&pn=Тестер за температура и влага на зърно Тестер за температура и влага на зърно СТАЦИОНАРЕН ТЕСТЕР за ВЛАГА, ХЕКТОЛИТЪР и ТЕМПЕРАТУРА на зърно,GAC Аgri 2100, Dickey- john- САЩПълен автоматОбхвати: по влага 5...45 % (според вида зърно и калибровка),по температура 0...500С,Разрешаваща способност: 0,1 %, 0,10С, 0,1 kg/hl;Повтаряемост: 0,1%; 0,3 kg/hl; Номер на продукта - 1391977...]]> http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1391977&pn=Тестер за температура и влага на зърно () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Тестер за падащо число на брашно http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1391979&pn=Тестер за падащо число на брашно ТЕСТЕР ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАДАЩО ЧИСЛО НА ПШЕНИЧЕНО И РЪЖЕНО БРАШНОТип ED-3000, УнгарияED-3000 определя падащото число (Haggberg Number) на пшенично и ръженобрашно или техни млива. Конструкцията и функционирането на уреда са в пълносъответствие с изискванията на ISO 3093: 1995.Всеки уред се тес Номер на продукта - 1391979...]]> http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1391979&pn=Тестер за падащо число на брашно () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Тестер за количествени показатели на зърно http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1391987&pn=Тестер за количествени показатели на зърно Новата модификация на Анaлизаторите Instalab 700 e аналитично усъвършенстван вариант на серията Instalab 600, с подобрен дизайн, олекотена конструкция, по-добри функционални и потребителски качества – цветен сензорен екран, възможни комуникации за обмен на данни, управление на фа Номер на продукта - 1391987...]]> http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1391987&pn=Тестер за количествени показатели на зърно () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Тестери за влага и температура на зърно http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1391976&pn=Тестери за влага и температура на зърно Настолни Тестери за влага и температура на зърно   НАСТОЛЕН ТЕСТЕР за ВЛАГА, ХЕКТОЛИТЪР и ТЕМПЕРАТУРА на зърноGAC 500 XT,Полуавтоматично изпълнениеОбхвати: по влага 5...45 % (според вида зърно и калибровка),по температура 0...500С,Разрешаваща способност: 0,1 %, 0,10С, 0,1 kg/hl;Повтаряем Номер на продукта - 1391976...]]> http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1391976&pn=Тестери за влага и температура на зърно () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Експресни влагомери за зърнени култури http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1391973&pn=Експресни влагомери за зърнени култури Експресни влагомери за зърнени култури ЕКСПРЕСЕН ВЛАГОМЕРЗА ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИТип FarmPro–Superthech, Дания- Измервания с вградена мелница, със смилане и притискане;- Предвидени дозатори за количеството на пробата, обем 9, 11, 18 ml,според вида и състоянието на културата;- Запаметени Номер на продукта - 1391973...]]> http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1391973&pn=Експресни влагомери за зърнени култури () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Тестер за влага на зърно http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1391975&pn=Тестер за влага на зърно Преносим Тестер за влага на зърно EКСПРЕСНИ ТЕСТЕРИ ЗА ВЛАГА/ ТЕМПЕРАТУРА/ ХЕКТОЛИТЪРна цяло зърно, Dickey- john, САЩБЪРЗО ◘ УДОБНО ◘ ТОЧНОПринцип на измерване: капацитет- проводимост- тегло;Приложение: житни култури, маслени, фуражни, бобови, зеленчукови семена;Всички калибров Номер на продукта - 1391975...]]> http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1391975&pn=Тестер за влага на зърно () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Експресен влагомер за зърнени култури http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1391971&pn=Експресен влагомер за зърнени култури ЕКСПРЕСЕН ВЛАГОМЕРЗА ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИТип FarmPoint, Superthech, ДанияИзмервания на цяло зърно, с притискане;- Количество на пробата: около 100 g;- Запаметени калибровки за 14 вида зърно(пшеница, брашно, ечемик, овес, ръж, царевица, ориз, слънчоглед,рапица, соя, ленено и тиквено семе, синап, Номер на продукта - 1391971...]]> http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1391971&pn=Експресен влагомер за зърнени култури () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Влаго–анализатори везни http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1391970&pn=Влаго–анализатори везни Влаго–анализатори везни ВЛАГОМЕРНИ ВЕЗНИ - МВ серияСерията влагомерни везни МВ на фирма OHAUS съчетава високо качество, здрава конструкция и възможност за анализиране на широка гама материали.Стандартните характеристики включват:гъвкаво приложение – серията МВ п Номер на продукта - 1391970...]]> http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1391970&pn=Влаго–анализатори везни () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Влагомерни везни http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1391967&pn=Влагомерни везни Влагомерни везни Везни влаго – анализаториВЛАГОМЕРНИ ВЕЗНИ MB23 И MB25Бързо, лесно и на достъпна ценаНовата серия влагомерни везни МВ23 и МВ25 съчетават високото качество и здравинана конструкцията, в един нов и по-компактен дизайн.Стандартните характеристики включват:Мно Номер на продукта - 1391967...]]> http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1391967&pn=Влагомерни везни () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Влагомерни везни http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1391969&pn=Влагомерни везни Влагомерни везни ВЛАГОМЕРНИ ВЕЗНИ - МВ серияСерията влагомерни везни МВ на фирма OHAUS съчетава високо качество, здрава конструкция и възможност за анализиране на широка гама материали.Стандартните характеристики включват:гъвкаво приложение – серията МВ предлага то Номер на продукта - 1391969...]]> http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1391969&pn=Влагомерни везни () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Везни влаго – анализатори http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1391968&pn=Везни влаго – анализатори Везни влаго – анализатори ВЛАГОМЕРНИ ВЕЗНИ MB23 И MB25Бързо, лесно и на достъпна ценаНовата серия влагомерни везни МВ23 и МВ25 съчетават високото качество и здравинана конструкцията, в един нов и по-компактен дизайн.Стандартните характеристики включват:Многообхватно прило Номер на продукта - 1391968...]]> http://www.medicinskoobzavejdane.com/index.php?m=320&lang=1&medicinskoobzavejdane=1391968&pn=Везни влаго – анализатори () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200